Buurtwerk Winterslag in Genk

Opruimactie in de Krokusstraat

Samen met Buurtopbouwwerk Winterslag vzw organiseert RIMO Limburg het buurtwerk in de 2de en 4de tuinwijk in Winterslag. Het buurtwerk wil het samenleven van alle buurtbewoners van deze tuinwijken bevorderen, zonder onderscheid van ras of nationaliteit, van levensbeschouwing of godsdienst, van geslacht of ouderdom. Het buurtwerk richt zich dus tot alle volwassenen, jongeren vanaf 16 jaar en ouderen tot 100 jaar, zowel mannen als vrouwen.

Activiteiten

 • Individuele dienstverlening
  Informatie, contacten, verkoop van vuilzakken en stickers, opvang van klachten, doorverwijzing naar diensten, organisaties, opleidingen …
   
 • Gezamenlijke probleemaanpak
  We organiseren infovergaderingen, werkgroepen en acties om gezamenlijke problemen in de wijk aan te pakken: bijv. opruim- en protestacties met petities.
   
 • Wijkactiviteiten
  We organiseren een kerstmarkt, rommelmarkt, bladerbakactie, pompoenwedstrijd, mijnmonumentenwandeling ... in het kader van wijkontwikkeling en in samenwerking met andere organisaties en diensten.
   
 • Vorming
  Op het programma staan internationale kooklessen voor mannen, danslessen, computerlessen, hoe vul je je belastingsbrief in, hoe sorteer je je huisvuil, hoe ga je om met alzheimer, hoe ga je om met verlies ...
   
 • Ontspanningsactiviteiten
  We organiseren zowel ontmoetings-, sportieve als creatieve activiteiten: koffietafels, petanque, knutselen met afval, bloemschikken, wandel- en fietstochten, seniorenfeest ... Af en toen maken we een uitstap, bijvoorbeeld naar een Duitse kerstmarkt of het blotevoetenpad.
   
 • Buurtkrantje en activiteitenkalender
  5 keer per jaar stellen we een buurtkrantje en activiteitenkalender samen.
   
 • Materialendienst
  Alle buurtbewoners kunnen materialen uitlenen aan goedkope tarieven.
Nieuws