Samen ijveren we voor

wonen

wonen

  • betaalbaar
  • woonkwaliteit
  • allen onderdak
  • woonzekerheid
  • woonwagenterreinen


Er zijn jarenlange wachtlijsten voor sociale woningen. Kwetsbare mensen zijn verplicht om onderdak te zoeken op de private huurmarkt, waar weinig betaalbare woningen zijn. Met duidelijke informatie ondersteunen we mensen in hun zoektocht naar een kwaliteitsvolle en betaalbare woning.

We zoeken naar goede praktijken en politiek draagvlak om (samen)wonen toegankelijker te maken en, waar mogelijk, zelf mee aan de slag te gaan. Nieuwe en aangepaste woonvormen als woonwagenterreinen, kamer-wonen, huizen delen … zijn nodig. Een dynamisch woonbeleid moet meer gericht zijn op kwetsbare huurders. 

Projecten