Onze opbouwwerkers blijven bereikbaar

Via telefoon en sociale media

Onze opbouwwerkers blijven zo goed mogelijk bereikbaar: via facebook, mail, sms of telefoon. Onze medewerkers nemen ook zelf contact op met deelnemers en vrijwilligers: om hen te informeren, om te horen hoe het gaat en om na te gaan welke problemen ze nu ondervinden.

We zoeken naar manieren om signalen te registreren. Daarover gaan we in overleg met partners en andere organisaties. Samen met partners onderzoeken we ook of we alternatieven kunnen aanbieden waarbij mensen niet in groep hoeven samen te komen.