Buurtgerichte zorg

Minder mazen, meer net

 

Lokale besturen worden uitgedaagd om hun sociaal beleid af te stemmen op een aantal tendensen die zich afspelen in de samenleving.

Tendensen zoals de toenemende vergrijzing, de verhoging van eenzaamheid, de samenleving die steeds meer individualiseert, mensen die de weg naar de hulpverlening niet vinden, … zorgen ervoor dat meer mensen in een kwetsbare situatie door de mazen van het net glippen. Een stijgend aantal mensen in een kwetsbare positie, met zorgbehoeften, … wil zijn leven zelfstandig thuis organiseren. Een zorgzame buurt is hierdoor van toenemend belang. Dit zijn buurten waarin een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn ervoor kunnen zorgen dat de persoon met een ondersteuningsnood zo lang mogelijk thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

 

Wat is een zorgzame buurt?

 

In een zorgzame buurt:

 

 • voelt iedereen zich thuis, ook kwetsbare mensen, personen met een zorgbehoefte, …
 • zijn er kansen voor ontmoeting
 • helpen buurtbewoners elkaar
 • is er professionele hulp dicht bij huis
 • is het zorgaanbod afgestemd op elkaar en op de noden van de buurt
 • is er aangepaste publieke ruimte en huisvesting

 

 

Organisatiemodel

 

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om op weg te gaan naar zorgzame buurten. Het brengt een proces op gang en stimuleert lokale samenwerking met alle actoren, kort bij de burgers. We onderscheiden in dit model acht functies of werkpistes:

 

 • Buurtanalyse
 • Detectie
 • Toeleiding
 • Partnerschappen
 • Ondersteuningsnetwerken
 • Communiceren
 • Sociaal gewaardeerde rollen
 • Beleidsadvisering

 

Praktijkontwikkeling en experiment

 

Samen met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen wordt geëxperimenteerd in vier Vlaamse pilootgemeenten: Hamont-Achel, Pelt, Moorslede en Deerlijk. We zetten in op praktijkontwikkeling voor de 8 functies, die uitmonden in concrete en werkbare methodieken. We vertalen een theoretisch concept naar de dagelijkse realiteit. Proactief handelen en participatief werken zijn belangrijke principes in deze aanpak.

 

Enkele realisaties van praktijken:

 • stappenplan en werkmethodes voor buurtanalyse
 • detectie van zorgnoden met doorverwijskaarten en inzet bezoekersteams
 • structureel overleg met lokale welzijns- en zorgactoren
 • afstemming tussen interne gemeentelijke diensten
 • ontwerp actieplannen
 • inspiratiegids voor veranderingsgerichte communicatie
 • inclusieve buurtactiviteiten

Dit pilootproject wordt gerealiseerd met de steun van CERA, Porticus, Fonds Dr. Daniel De Coninck. Voor inhoudelijke en wetenschappelijke reflectie werken we samen met VVSG, UCLL en Thomas More Hogeschool.

 

Kennis delen en uitwisselen

 

De opgebouwde knowhow wordt gedeeld en verbeterd in samenwerking met meerdere gemeenten, op maat en met een lange termijn intentie. Dit gebeurt door lokale besturen op het terrein te begeleiden in het opstarten en uitbouwen van buurtgerichte zorg, door informatie en kennis ruim te delen en geïnteresseerde gemeenten uit te nodigen aan onze trimestriële Limburgse uitwisselingstafel.

 

Locaties

Beringen (Sema Yildiz)
Lummen (Karima Boutliss)
Halen (Karima Boutliss)
Hamont-Achel (Katleen Caymax en Rudi Bloemen)
Herk-de-Stad (Mara Steegmans)
Oudsbergen (Lindsay Hermans)
Pelt (Katleen Caymax en Rudi Bloemen)
Riemst (Mara Steegmans)
Sint-Truiden (Lindsay Hermans)
Zutendaal (Katleen Caymax)


Meer weten

Rudi Bloemen

0497 58 43 66

rudi.bloemen@rimo.be


Katleen Caymax

0497 58 43 43

katleen.caymax@rimo.be


Karima Boutliss

0497 58 43 69

karima.boutliss@rimo.be


Sema Yildiz

0497 58 43 79

sema.yildiz@rimo.be


Mara Steegmans

0491 39 13 48

mara.steegmans@rimo.be


Lindsay Hermans

0491 39 35 19

lindsay.hermans@rimo.be


Minder mazen, meer net

 

Lokale besturen worden uitgedaagd om hun sociaal beleid af te stemmen op een aantal tendensen die zich afspelen in de samenleving.

Tendensen zoals de toenemende vergrijzing, de verhoging van eenzaamheid, de samenleving die steeds meer individualiseert, mensen die de weg naar de hulpverlening niet vinden, … zorgen ervoor dat meer mensen in een kwetsbare situatie door de mazen van het net glippen. Een stijgend aantal mensen in een kwetsbare positie, met zorgbehoeften, … wil zijn leven zelfstandig thuis organiseren. Een zorgzame buurt is hierdoor van toenemend belang. Dit zijn buurten waarin een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn ervoor kunnen zorgen dat de persoon met een ondersteuningsnood zo lang mogelijk thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

 

Wat is een zorgzame buurt?

 

In een zorgzame buurt:

 

 • voelt iedereen zich thuis, ook kwetsbare mensen, personen met een zorgbehoefte, …
 • zijn er kansen voor ontmoeting
 • helpen buurtbewoners elkaar
 • is er professionele hulp dicht bij huis
 • is het zorgaanbod afgestemd op elkaar en op de noden van de buurt
 • is er aangepaste publieke ruimte en huisvesting

 

 

Organisatiemodel

 

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om op weg te gaan naar zorgzame buurten. Het brengt een proces op gang en stimuleert lokale samenwerking met alle actoren, kort bij de burgers. We onderscheiden in dit model acht functies of werkpistes:

 

 • Buurtanalyse
 • Detectie
 • Toeleiding
 • Partnerschappen
 • Ondersteuningsnetwerken
 • Communiceren
 • Sociaal gewaardeerde rollen
 • Beleidsadvisering

 

Praktijkontwikkeling en experiment

 

Samen met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen wordt geëxperimenteerd in vier Vlaamse pilootgemeenten: Hamont-Achel, Pelt, Moorslede en Deerlijk. We zetten in op praktijkontwikkeling voor de 8 functies, die uitmonden in concrete en werkbare methodieken. We vertalen een theoretisch concept naar de dagelijkse realiteit. Proactief handelen en participatief werken zijn belangrijke principes in deze aanpak.

 

Enkele realisaties van praktijken:

 • stappenplan en werkmethodes voor buurtanalyse
 • detectie van zorgnoden met doorverwijskaarten en inzet bezoekersteams
 • structureel overleg met lokale welzijns- en zorgactoren
 • afstemming tussen interne gemeentelijke diensten
 • ontwerp actieplannen
 • inspiratiegids voor veranderingsgerichte communicatie
 • inclusieve buurtactiviteiten

Dit pilootproject wordt gerealiseerd met de steun van CERA, Porticus, Fonds Dr. Daniel De Coninck. Voor inhoudelijke en wetenschappelijke reflectie werken we samen met VVSG, UCLL en Thomas More Hogeschool.

 

Kennis delen en uitwisselen

 

De opgebouwde knowhow wordt gedeeld en verbeterd in samenwerking met meerdere gemeenten, op maat en met een lange termijn intentie. Dit gebeurt door lokale besturen op het terrein te begeleiden in het opstarten en uitbouwen van buurtgerichte zorg, door informatie en kennis ruim te delen en geïnteresseerde gemeenten uit te nodigen aan onze trimestriële Limburgse uitwisselingstafel.

 


Terug naar projecten