Onze publicaties

Filter

Thema

Jaarverslag 2023

Lees de pdf

SAAMO-krant 2023

Lees de pdf

Eenzaamheid bij mensen in armoede

 Een praktijkonderzoek.

Lees de pdf

Voortgangsrapport 2022

In ons voortgangsrapport verantwoorden we onze werking en erkenning voor de Vlaamse overheid.

Lees de pdf

Draaiboek Peuterbabbel

Lees de pdf

Jaarverslag 2022

Lees de pdf

SAAMO-krant 2022

Lees de pdf

Beleidsdossier Iedereen digitaal mee

Lees de pdf

Beleidsdossier onderwijs

Lees de pdf

Beleidsdossier Gezondheidszorg

Lees de pdf

Beleidsdossier Limburgse huisvestingsmaatschappij

Lees de pdf

Jaarverslag 2021

Onze realisaties van 2021 voor jullie opgesomd

Lees de pdf

Voortgangsrapport 2021

In ons voortgangsrapport verantwoorden we onze werking en erkenning voor de Vlaamse overheid.

Lees de pdf

Minder mazen, meer net. Aan de slag met zorgzame buurten.

‘Zorgzame buurten’ versterken de verbinding in buurten en overbruggen de kloof met hulp- en dienstverlening. (meer…)

Lees de pdf

Woonmeter

Op basis van de signalen over vocht- en schimmelvorming in de wijken Steenveld en Wijerdijk in Stad Beringen bundelt het rapport van de "Woonmeter" cijfers en antwoorden om tot structurele oplossingen te komen. (meer…)

Lees de pdf

Meerjarenplan 2021 – 2025

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.

(meer…)

Lees de pdf

Beleidsdossier, voyageurs op zoek naar een eigen plekje

Woonwagenbewoners hebben maar één droom: wonen op wielen. Dit mag echter niet bij een droom blijven. (meer…)

Lees de pdf

Rapport verdoken armoede in Beringen

Het cijfer van kinderen geboren in een kansarm gezin ligt te hoog. Met dit rapport staat het terugdringen van verdoken (kinder)armoede op de kaart. (meer…)

Lees de pdf

Lespakket SO Woonwagenbewoners

Via dit lespakket brengen we de typische cultuur en eigenheid van de woonwagenbewoners in beeld voor een correcte en realistische beeldvorming.

(meer…)

Lees de pdf

Gezondheid, Onze Zorg

Gezondheidszorg lijkt vanzelfsprekend, maar is dat wel zo voor iedereen? Als we ermee in aanraking komen en zorg nodig hebben, lijkt de realiteit er voor velen toch wel anders uit te zien. (meer…)

Lees de pdf

Wonen in Nesten

"Wonen in Nesten" bundelt cijfers over demografische trends, sociaal wonen en betaalbaarheid. Innovatieve voorbeelden kunnen een antwoord bieden op actuele woonnoden. (meer…)

Lees de pdf

Prioriteitennota ‘Ieders stem telt’ 2018

In deze nota schuiven we beleidsprioriteiten naar voor die we op de politieke agenda willen de volgende legislatuur. (meer…)

Lees de pdf

Meerjarenplan 2016 – 2020

Onze samenleving staat onder druk: financieel en economisch, maar ook sociaal. (meer…)

Betaalbaar wonen anders bekeken

Steeds meer mensen krijgen moeilijker toegang tot betaalbare en kwalitatieve huisvesting. (meer…)

Lees de pdf

Voorstellingsfolder SAAMO Limburg

Bouw samen met SAAMO Limburg aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen. (meer…)

Lees de pdf

Dienstverlening door de ogen van armoedeverenigingen

Vele kwetsbare mensen vinden moeilijk hun weg naar de dienstverlening en wie de stap wel zet, voelt zich vaak niet goed geholpen. (meer…)

Lees de pdf

Draaiboek Geestkracht

De afgelopen jaren liep het project Geestkracht bij SOMA, de vereniging waar armen het woord nemen die SAAMOLimburg ondersteunt. (meer…)

Lees de pdf

Ik heb mijn kind vleugels gegeven

Kansarmoede in het onderwijs. 10 tips van Ondernemende Bewuste Ouder(s) Sint-Truiden. (meer…)

Lees de pdf

Draaiboek DUO Plus

DUO Plus gelooft in de kracht van mensen en focust op potenties van personen en groepen. DUO Plus heeft oog voor verhalen, voor echt ontmoeten, voor solidariteit. (meer…)

Lees de pdf

Dorpsrestaurants op het menu!

In de voorbije jaren zijn de dorpsrestaurants erg sterk ingeburgerd in Limburg. (meer…)

Lees de pdf

Ukelila

Ukelila is een muziekeducatieprogramma dat kinderen uit het basisonderwijs de kans biedt om onder schooltijd een muziekinstrument te leren bespelen.

(meer…)

Lees de pdf